वाङ्मयशेती

प्रकाशन दिनांक शीर्षक लेखकsort descending प्रकार
13-09-2015 हॉट चिप्स admin माझी कविता
21-11-2014 मला आत्महत्त्या करायचीय! sudama माझे गद्य लेखन
23-06-2011 अभ्यासपूर्ण आणि अस्सल काव्य अनिलमतिवडे रानमेवा
23-06-2011 अनुभवांची शिदोरी आणि सृजनशीलतेची समृद्धी अलका काटदरे रानमेवा
19-04-2014 श्रीमद भागवत ज्ञानयज्ञ व ग्रामस्वच्छता सप्ताह, आर्वी (छोटी) गंगाधर मुटे माझे गद्य लेखन
18-06-2011 झ्यामल-झ्यामल गंगाधर मुटे रानमेवा
08-05-2013 आत्महत्या बळीच्या तू रोख वामना गंगाधर मुटे माझी मराठी गझल
22-06-2011 ऊठ ऊठ शेतकरी बाळा गंगाधर मुटे रानमेवा शेतीकाव्य
14-08-2013 लोकशाहीचा अभंग गंगाधर मुटे माझी कविता
04-09-2016 प्रणाम युगात्म्या गंगाधर मुटे माझे गद्य लेखन
20-06-2011 दोन मूठ राख गंगाधर मुटे रानमेवा
25-09-2015 किसानो हो जावो तैय्यार गंगाधर मुटे शेतकरी गीत
04-01-2016 स्वदेशीचे ढोंगधतूरे : नागपुरी तडका गंगाधर मुटे नागपुरी तडका
15-07-2011 स्वप्नरंजन फार झाले गंगाधर मुटे माझी मराठी गझल
22-06-2011 माय मराठीचे श्लोक...!! गंगाधर मुटे रानमेवा
08-01-2015 लेखणीने लढाईस सज्ज व्हावे! गंगाधर मुटे माझी मराठी गझल
26-06-2011 शेतीची सबसिडी आणि "पगारी" अर्थतज्ज्ञ गंगाधर मुटे वांगे अमर रहे
25-07-2012 ''वांगे अमर रहे’ प्रकाशन समारंभ गंगाधर मुटे माझे गद्य लेखन
17-06-2011 रूप सज्जनाचे गंगाधर मुटे रानमेवा
19-04-2012 जगणे सुरात आले गंगाधर मुटे माझी मराठी गझल

पाने