माझी भटकंती व तिर्थाटन

प्रकाशन दिनांक शीर्षक लेखक वाचने प्रतिसाद संख्या
16 - 03 - 2016 शहरी माणसाच्या नजरेतून... दुसरे मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन.... Ravindra Kamthe 437 1
23 - 04 - 2016 दुसरे अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन : वृत्तपत्र वृत्तांत गंगाधर मुटे 408
22 - 04 - 2016 दुसरे अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन : VDO गंगाधर मुटे 350
27 - 11 - 2015 २ रे अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन नागपूरला गंगाधर मुटे 959 9
22 - 09 - 2015 २ रे अ.भा. शेतकरी मराठी साहित्य संमेलन : नियोजन गंगाधर मुटे 1,654 17
05 - 03 - 2015 शेतकरी साहित्य संमेलन : सिंहावलोकन व पुढील नियोजन गंगाधर मुटे 2,531 27
23 - 03 - 2015 संमेलनाध्यक्ष मा. शरद जोशी यांचे भाषण गंगाधर मुटे 395
19 - 03 - 2015 पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : स्वागताध्यक्षांचे भाषण संपादक 445
18 - 03 - 2015 पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : प्रास्ताविक भाषण गंगाधर मुटे 628
13 - 03 - 2015 पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : दुसरा दिवस - वृत्तांत गंगाधर मुटे 711
11 - 03 - 2015 पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : पहिला दिवस - वृत्तांत गंगाधर मुटे 1,469 12
13 - 11 - 2014 पहिले अ.भा.शेतकरी साहित्य संमेलन - संमेलनपूर्व घडामोडी गंगाधर मुटे 3,703 20
08 - 12 - 2014 शेतकरी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी मा. शरद जोशी गंगाधर मुटे 621 1