निशिकांत देशपांडे

निशिकांत देशपांडे's picture

परिचय

सदस्याचे पूर्ण नाव
निशिकांत देशपांडे
जन्मतारीख
10/10/1944
लिंग
पुरूष
शिक्षण
बीए
व्यवसाय
निवृत्त
E-mail (विरोप)
nishides1944@yahoo.com
शहर
पुणे
राज्य
महाराष्ट्र राज्य
देश
भारत
आवडते कलाकार/लेखक/कवी

ना. सि. फडके

कालावधी

सदस्य कालावधी
१ वर्ष 1 month