ई साहित्य प्रतिष्ठान

नागपुरी तडका - ई पुस्तक

लेखनप्रकार : 

वाङ्मयशेती

काव्यप्रकार: 
नागपुरी तडका
वाङ्मयशेती: 

नागपुरी तडका

                 ई साहित्य प्रतिष्ठान, ठाणे या प्रकाशनसंस्थेने "नागपुरी तडका" हा माझा Online कवितासंग्रह आज प्रकाशीत केलाय, त्याबद्दल मी "ई साहित्य प्रतिष्ठान" चमूचा आभारी आहे.