शरद जोशी

शेतकरी संघटक २९ वा वर्धापनदीन : शरद जोशी

लेखनप्रकार : 

ध्वनीफ़ित Audio

काव्यप्रकार: 
प्रस्तावना

शेतकरी संघटक २९ वा वर्धापनदीन : शरद जोशी

औरंगाबाद येथे शेतकरी संघटकचा २९ वा वर्धापनदीन संपन्न झाला, त्याप्रसंगी प्रकृती अस्वस्थ असतानाही शरद जोशी यांनी भाषण. मोबाइलवर केलेल रेकॉर्डींग एका पाईकाकडून प्राप्त झाले.

ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा.

पाने