शेतकरी गीत

प्रकाशन दिनांक शीर्षकsort descending लेखक वाचने प्रतिसाद
22 - 06 - 2011 आईचं छप्पर गंगाधर मुटे 1,835 2
26 - 07 - 2011 आम्ही शेतकरी बाया संपादक 1,350
29 - 07 - 2011 आयुष्य कडेवर घेतो गंगाधर मुटे 1,732 1
31 - 05 - 2011 उषःकाल होता होता संपादक 928
22 - 06 - 2011 ऊठ ऊठ शेतकरी बाळा गंगाधर मुटे 2,076 1
22 - 06 - 2011 औंदाचा पाऊस गंगाधर मुटे 1,702 1
18 - 06 - 2011 कसे अंकुरावे अता ते बियाणे? गंगाधर मुटे 990
25 - 09 - 2015 किसानो हो जावो तैय्यार गंगाधर मुटे 718 1
20 - 06 - 2011 गंधवार्ता गंगाधर मुटे 1,420 1
20 - 06 - 2011 चाहूल नवःउषेची गंगाधर मुटे 823
28 - 08 - 2016 झाडावर पाखरू बसलं : लावणी गंगाधर मुटे 459
16 - 07 - 2011 डोंगरी शेत माझं गं संपादक 1,488
19 - 06 - 2011 धकव रं श्यामराव गंगाधर मुटे 932
22 - 06 - 2011 नंदनवन फ़ुलले ...!! गंगाधर मुटे 1,063
26 - 09 - 2015 नका घेऊ गळफास गंगाधर मुटे 1,399 4
27 - 12 - 2014 नमन श्रमदेवाला...! गंगाधर मुटे 1,113
15 - 06 - 2011 नाचू द्या गं मला गंगाधर मुटे 1,356 1
31 - 07 - 2016 परतून ये तू घरी गंगाधर मुटे 516
10 - 07 - 2015 पायाखालची वीट दे....! गंगाधर मुटे 1,162
22 - 06 - 2011 बळीराजाचे ध्यान ....!! गंगाधर मुटे 1,841

पाने