शेतकरी गीत

प्रकाशन दिनांक शीर्षक लेखक वाचने प्रतिसाद
28 - 08 - 2016 झाडावर पाखरू बसलं : लावणी गंगाधर मुटे 429
31 - 07 - 2016 परतून ये तू घरी गंगाधर मुटे 478
17 - 07 - 2016 ॥सांगा तुकारामा : अभंग-३॥ गंगाधर मुटे 558
16 - 07 - 2016 ॥सांगा तुकारामा : अभंग-२॥ गंगाधर मुटे 637
15 - 07 - 2016 ॥सांगा तुकारामा : अभंग-१॥ गंगाधर मुटे 677
22 - 06 - 2011 आईचं छप्पर गंगाधर मुटे 1,795 2
26 - 09 - 2015 नका घेऊ गळफास गंगाधर मुटे 1,342 4
25 - 09 - 2015 किसानो हो जावो तैय्यार गंगाधर मुटे 694 1
10 - 07 - 2015 पायाखालची वीट दे....! गंगाधर मुटे 1,141
27 - 12 - 2014 नमन श्रमदेवाला...! गंगाधर मुटे 1,098
29 - 07 - 2011 आयुष्य कडेवर घेतो गंगाधर मुटे 1,702 1
20 - 06 - 2011 गंधवार्ता गंगाधर मुटे 1,385 1
22 - 06 - 2011 सजणीचे रूप ...!! गंगाधर मुटे 1,673 2
22 - 06 - 2011 औंदाचा पाऊस गंगाधर मुटे 1,671 1
22 - 06 - 2011 ऊठ ऊठ शेतकरी बाळा गंगाधर मुटे 2,041 1
22 - 06 - 2011 हताश औदुंबर गंगाधर मुटे 1,202 1
15 - 06 - 2011 नाचू द्या गं मला गंगाधर मुटे 1,321 1
21 - 10 - 2014 शेतीला लुटण्यासाठी शस्त्र पाजवणे म्हणजे दिवाळी? गंगाधर मुटे 715 2
11 - 03 - 2013 हंबरून वासराले चाटते जवा गाय संपादक 5,023 3
05 - 08 - 2011 हाण त्याच्या टाळक्यात पायामधला बूट गंगाधर मुटे 4,258 11

पाने