शेतकरी गीत

प्रकाशन दिनांक शीर्षक लेखक वाचने प्रतिसाद
28 - 08 - 2016 झाडावर पाखरू बसलं : लावणी गंगाधर मुटे 459
31 - 07 - 2016 परतून ये तू घरी गंगाधर मुटे 516
17 - 07 - 2016 ॥सांगा तुकारामा : अभंग-३॥ गंगाधर मुटे 593
16 - 07 - 2016 ॥सांगा तुकारामा : अभंग-२॥ गंगाधर मुटे 669
15 - 07 - 2016 ॥सांगा तुकारामा : अभंग-१॥ गंगाधर मुटे 709
22 - 06 - 2011 आईचं छप्पर गंगाधर मुटे 1,835 2
26 - 09 - 2015 नका घेऊ गळफास गंगाधर मुटे 1,399 4
25 - 09 - 2015 किसानो हो जावो तैय्यार गंगाधर मुटे 718 1
10 - 07 - 2015 पायाखालची वीट दे....! गंगाधर मुटे 1,162
27 - 12 - 2014 नमन श्रमदेवाला...! गंगाधर मुटे 1,113
29 - 07 - 2011 आयुष्य कडेवर घेतो गंगाधर मुटे 1,732 1
20 - 06 - 2011 गंधवार्ता गंगाधर मुटे 1,420 1
22 - 06 - 2011 सजणीचे रूप ...!! गंगाधर मुटे 1,712 2
22 - 06 - 2011 औंदाचा पाऊस गंगाधर मुटे 1,702 1
22 - 06 - 2011 ऊठ ऊठ शेतकरी बाळा गंगाधर मुटे 2,076 1
22 - 06 - 2011 हताश औदुंबर गंगाधर मुटे 1,240 1
15 - 06 - 2011 नाचू द्या गं मला गंगाधर मुटे 1,356 1
21 - 10 - 2014 शेतीला लुटण्यासाठी शस्त्र पाजवणे म्हणजे दिवाळी? गंगाधर मुटे 746 2
11 - 03 - 2013 हंबरून वासराले चाटते जवा गाय संपादक 5,067 3
05 - 08 - 2011 हाण त्याच्या टाळक्यात पायामधला बूट गंगाधर मुटे 4,357 11

पाने