बोधगया-लुंबीनी-नेपाल

काशी, लुंबिनी (नेपाल), गया

दिनांक : २०/०९/२०१२ ते २७/०९/२०१२
स्थळे : मैहर, सारनाथ, काशी, लुंबिनी (नेपाल), नालंदा, राजगिर, गया, बोधगया

**************
Nepal

बोधगया
**************
Nepal

लुंबिनी (नेपाल)
**************
Nepal

लुंबिनी (नेपाल)
**************
Nepal

लुंबिनी (नेपाल)
**************
Nepal

लुंबिनी (नेपाल)
**************
Nepal

राजगीर
**************
Nepal

लुंबिनी (नेपाल)
**************
Nepal

प्राचीन कालीनस्तूप (बिहार)
**************
Nepal

वैशाली - बिहार
भगवान महावीरांचे जन्मस्थळ
**************
Nepal

**************
Nepal

**************
Maihar

मैहर
शारदामाता मंदीर परिसर
**************

G1शब्दखुणा, लेबल, Tags: