गोवा

गोवा

दिनांक : २४-०१-२०१३ आणि २७-१२-२०१४

**********************

Goa

**********************

Goa

**********************

Goa

**********************

Goa

**********************

Goa

**********************

Goa

**********************

Goa

**********************

Goa

**********************
गोवा

**********************

Goa

"माझी गझल निराळी" या गझल संग्रहाला अंकूर साहित्य संघाचा स्व. सुरेश भट गझल पुरस्कार
पुरस्कार सोहळा गोव्यात.
**********************

G1शब्दखुणा, लेबल, Tags: