चंद्रभागेच्या तिरी : पंढरपूर

चंद्रभागेच्या तिरी : पंढरपूर

दिनांक : २८-०६-२०१४

**********************
Pandharpur

पहिली रात्र चंद्रभागेच्या तीरात उघड्यावर झोपून काढली. स्वर्गसुखाचा आनंद मिळवला.
**********************
Pandharpur

**********************
Pandharpur

**********************Pandharpur

**********************
Pandharpur

**********************
Pandharpur

**********************