अबब...! केवढा हा अजगर...!!

अबब...! अहाहा...!!
अबब अबबबबबब!
केवढा हा अजगर....!!

सन २००५ च्या सुमारास माझे शेतात ३ अजगरांनी संसार
थाटला होता. ठरलेल्या बीळात त्यांचा विश्राम असायचा. ठरलेल्या वेळी ते बाहेर पडायचे.

आम्हाला तसा त्यांचा काहीच त्रास नव्हता पण ते चक्क पायवाटेवर येऊन अलगद पसरायचे व मस्तपैकी बिंधास्त झोपा काढायचे. कुत्र्यांना सवय झाल्याने त्यांनीही भुंकने सोडून दिले होते.

पण महिला शेतमजूर घाबरायच्या. शेवटी मी नाईलाजाने वर्धेवरून सर्पमित्रांची चमू बोलावली व त्यांना जीवंत पकडून जंगलात नेऊन सोडले.
त्यांचे प्रत्येकी वजन अनुक्रमे १२.५ किलो, १७ किलो व १८.३ किलो असे होते.

****************************

snake

****************************