हुतात्म्यांना विनम्र अभिवादन

हुतात्म्यांना विनम्र अभिवादन

आज 'भीक नको, घेऊ घामाचे दाम' अशी घोषणा देत आपले बलिदान देणाऱ्या शेतकरी
संघटनेच्या हुतात्म्यांचा स्मरणदिन. हुतात्म्यांना विनम्र अभिवादन. Ramram