माझी मराठी गझल

प्रकाशन दिनांक शीर्षक गझलकार वाचने प्रतिसाद
29-10-2011 हात घसरतो आहे गंगाधर मुटे 854
27-10-2011 ते शिंकले तरीही.....! गंगाधर मुटे 884
21-09-2011 बत्तीस तारखेला गंगाधर मुटे 1,050 3
15-08-2011 माझी ललाटरेषा गंगाधर मुटे 1,032 5
15-07-2011 स्वप्नरंजन फार झाले गंगाधर मुटे 888 2
06-09-2011 अस्तित्व दान केले - लोकमत दिवाळी अंक गंगाधर मुटे 966
18-08-2011 वादळाची जात अण्णा गंगाधर मुटे 1,738 3
21-08-2011 राखेमधे लोळतो मी (हजल) गंगाधर मुटे 1,001
15-07-2011 कान पकडू नये गंगाधर मुटे 1,291 4
15-07-2011 पांढरा किडा गंगाधर मुटे 925 2
15-07-2011 नव्या यमांची नवीन भाषा गंगाधर मुटे 1,471
15-07-2011 लगान एकदा तरी गंगाधर मुटे 961
15-07-2011 एकदा तरी गंगाधर मुटे 769
15-07-2011 नेते नरमले गंगाधर मुटे 742
15-07-2011 ’पाकनिष्ठ’ कांदा, लुडबूडतो कशाला? गंगाधर मुटे 749
15-07-2011 भारी पडली जात गंगाधर मुटे 709
15-07-2011 सोकावलेल्या अंधाराला इशारा गंगाधर मुटे 732
12-07-2011 हिमालयाची निधडी छाती गंगाधर मुटे 789
12-07-2011 कुटिलतेचा जन्म…….!! गंगाधर मुटे 702
12-07-2011 मरण्यात अर्थ नाही गंगाधर मुटे 804

पाने