माझी मराठी गझल

प्रकाशन दिनांक शीर्षक गझलकार वाचने प्रतिसाद
07-06-2013 भांडार हुंदक्यांचे....! गंगाधर मुटे 982
04-06-2013 शस्त्र घ्यायला हवे गंगाधर मुटे 746
02-06-2013 हुलकडूबी नाव गंगाधर मुटे 612
28-05-2013 अन्नधान्य स्वस्त आहे गंगाधर मुटे 772
13-05-2013 रक्त आटते जनतेचे गंगाधर मुटे 719
08-05-2013 आत्महत्या बळीच्या तू रोख वामना गंगाधर मुटे 757
02-05-2013 काळजाची खुळी आस तू गंगाधर मुटे 656
30-04-2013 मरणे कठीण झाले - स्पर्धा विजेती गझल गंगाधर मुटे 842
25-03-2013 दुपट्टा घसरणे वगैरे वगैरे गंगाधर मुटे 2,885 13
20-04-2013 त्यांचाच जीव घे तू .... गंगाधर मुटे 700
10-03-2012 टुकारघोडे! (हझल) गंगाधर मुटे 1,583 1
08-03-2013 गाव ब्रम्हांड माझे गंगाधर मुटे 661
16-02-2013 तुला कधी मिशा फुटणार? गंगाधर मुटे 920 1
24-05-2012 उद्दामपणाचा कळस - हझल गंगाधर मुटे 1,369 2
31-10-2012 स्वातंत्र्य का नासले? गंगाधर मुटे 929
28-05-2012 पुढे माणसांचे यशू-बुद्ध होते गंगाधर मुटे 1,132
19-05-2012 कापला रेशमाच्या सुताने गळा गंगाधर मुटे 1,259 1
19-04-2012 जगणे सुरात आले गंगाधर मुटे 1,496 7
14-05-2012 सुप्तनाते गंगाधर मुटे 755
11-11-2011 क्षण एक पुरे जगण्यास खरा : पुण्यनगरी दीपावली विशेषांक २०११ गंगाधर मुटे 998

पाने