माझी मराठी गझल

प्रकाशन दिनांक शीर्षक गझलकार वाचने प्रतिसाद
13-04-2014 वरुणदेवाने फालतू त्याची जात दावू नये गंगाधर मुटे 587
04-04-2014 काही स्फूट शेर गंगाधर मुटे 822
22-03-2014 रंग आणखी मळतो आहे गंगाधर मुटे 607
08-05-2013 माझी गझल निराळी - भूमिका गंगाधर मुटे 1,188 1
10-03-2014 "माझी गझल निराळी" प्रस्तावना - श्री सुधाकर कदम संपादक 887
10-03-2014 परिघाबाहेरची गझल - श्री किमंतु ओंबळे संपादक 743
09-03-2014 गझलविश्वाची परिभाषा बदलणारा गझलसंग्रह - श्री राज पठाण संपादक 795
09-03-2014 तोंडी, लेखी व प्रयोगशाळेतही मेरीटचे गुण - श्री तुळशीराम बोबडे संपादक 616
09-03-2014 मनाला थेट भिडणारी गझल - तुषार देसले संपादक 597
09-03-2014 ’माझी गझल निराळी’ - अभिप्राय : प्रमोद गुळवेलकर संपादक 547
09-03-2014 ’माझी गझल निराळी’ - अभिप्राय : डॉ. मधुकर वाकोडे संपादक 596
09-03-2014 ’माझी गझल निराळी’ - अभिप्राय : डॉ.विकास आमटे संपादक 565
09-03-2014 ’माझी गझल निराळी’ - अभिप्राय : डॉ. अभय बंग संपादक 565
03-02-2014 अमेठीची शेती गंगाधर मुटे 965 2
09-03-2014 परीक्षकांचीच परीक्षा घेणारा गझलसंग्रह - श्री. श्याम पवार संपादक 787
28-12-2013 टिकले तुफान काही गंगाधर मुटे 1,273
20-07-2013 चीन विश्वासपात्र नाही गंगाधर मुटे 995 1
09-07-2013 शब्दबेवडा गंगाधर मुटे 866
30-06-2013 आडदांड पाऊस गंगाधर मुटे 941
20-06-2013 शेत लाचार झाले गंगाधर मुटे 949

पाने