माझी मराठी गझल

प्रकाशन दिनांक शीर्षक गझलकारsort descending वाचने प्रतिसाद
29-10-2011 हात घसरतो आहे गंगाधर मुटे 854
19-04-2012 जगणे सुरात आले गंगाधर मुटे 1,496 7
24-05-2012 उद्दामपणाचा कळस - हझल गंगाधर मुटे 1,369 2
14-01-2013 शेरनीच्या जबड्यात ससा (हझल) गंगाधर मुटे 1,560 2
08-03-2013 गाव ब्रम्हांड माझे गंगाधर मुटे 661
12-07-2011 मरण्यात अर्थ नाही गंगाधर मुटे 804
13-04-2014 वरुणदेवाने फालतू त्याची जात दावू नये गंगाधर मुटे 587
25-04-2013 नाटकी बोलतात साले! गंगाधर मुटे 2,173 7
15-07-2011 सोकावलेल्या अंधाराला इशारा गंगाधर मुटे 732
08-05-2013 माझी गझल निराळी - भूमिका गंगाधर मुटे 1,188 1
15-07-2011 नेते नरमले गंगाधर मुटे 742
14-09-2014 ’माझी गझल निराळी’ ला स्व. सुरेश भट स्मृती गझल पुरस्कार गंगाधर मुटे 960 2
28-05-2013 अन्नधान्य स्वस्त आहे गंगाधर मुटे 772
15-07-2011 एकदा तरी गंगाधर मुटे 769
09-04-2015 रानामधले शेर...! गंगाधर मुटे 1,089 8
07-06-2013 भांडार हुंदक्यांचे....! गंगाधर मुटे 982
15-07-2011 पांढरा किडा गंगाधर मुटे 925 2
27-05-2015 एक केवळ बाप तो गंगाधर मुटे 598
09-07-2013 शब्दबेवडा गंगाधर मुटे 866
21-08-2011 राखेमधे लोळतो मी (हजल) गंगाधर मुटे 1,001

पाने