माझी मराठी गझल

प्रकाशन दिनांक शीर्षक गझलकार वाचने प्रतिसादsort descending
10-03-2014 परिघाबाहेरची गझल - श्री किमंतु ओंबळे संपादक 743
31-10-2012 स्वातंत्र्य का नासले? गंगाधर मुटे 929
04-04-2014 काही स्फूट शेर गंगाधर मुटे 822
12-07-2011 हिमालयाची निधडी छाती गंगाधर मुटे 789
20-04-2013 त्यांचाच जीव घे तू .... गंगाधर मुटे 700
15-07-2011 ’पाकनिष्ठ’ कांदा, लुडबूडतो कशाला? गंगाधर मुटे 749
02-05-2013 काळजाची खुळी आस तू गंगाधर मुटे 656
07-04-2015 नाटक वाटू नये गंगाधर मुटे 416
13-05-2013 रक्त आटते जनतेचे गंगाधर मुटे 719
15-07-2011 नव्या यमांची नवीन भाषा गंगाधर मुटे 1,471
21-04-2015 पाहून घे महात्म्या गंगाधर मुटे 551
04-06-2013 शस्त्र घ्यायला हवे गंगाधर मुटे 746
30-06-2013 आडदांड पाऊस गंगाधर मुटे 941
09-03-2014 परीक्षकांचीच परीक्षा घेणारा गझलसंग्रह - श्री. श्याम पवार संपादक 787
29-10-2011 हात घसरतो आहे गंगाधर मुटे 854
09-03-2014 ’माझी गझल निराळी’ - अभिप्राय : डॉ. मधुकर वाकोडे संपादक 596
09-03-2014 तोंडी, लेखी व प्रयोगशाळेतही मेरीटचे गुण - श्री तुळशीराम बोबडे संपादक 616
10-03-2014 "माझी गझल निराळी" प्रस्तावना - श्री सुधाकर कदम संपादक 887
12-07-2011 मरण्यात अर्थ नाही गंगाधर मुटे 804
13-04-2014 वरुणदेवाने फालतू त्याची जात दावू नये गंगाधर मुटे 587

पाने