शेतकरी साहित्य संमेलन

शीर्षकsort descending वाचने प्रकाशन दिनांक
ऑनलाईन अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणी 841 21/11/17
कवी संमेलन/गझल मुशायरा, मुंबई : २०१८ : नोंदणी 380 29/11/17
तिसरे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन गडचिरोलीत 2,341 31/12/16
दुसरे अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन : वृत्तपत्र वृत्तांत 1,168 23/04/16
पहिले अ.भा.शेतकरी साहित्य संमेलन - संमेलनपूर्व घडामोडी 5,666 13/11/14
पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : दुसरा दिवस - वृत्तांत 1,111 13/03/15
पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : पहिला दिवस - वृत्तांत 2,931 11/03/15
पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : प्रास्ताविक भाषण 1,130 18/03/15
पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : स्वागताध्यक्षांचे भाषण 744 19/03/15
शहरी माणसाच्या नजरेतून... दुसरे मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन.... 1,002 16/03/16
शेतकरी साहित्य संमेलन : सिंहावलोकन व पुढील नियोजन 6,190 05/03/15
शेतकरी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी मा. शरद जोशी 923 08/12/14
संमेलनाध्यक्ष मा. शरद जोशी यांचे भाषण 692 23/03/15
२ रे अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन नागपूरला 1,786 27/11/15
२ रे अ.भा. शेतकरी मराठी साहित्य संमेलन : नियोजन 2,771 22/09/15
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : उद्घाटन सत्र 490 10/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : कवी संमेलन-१ 854 10/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : कवी संमेलन-२ 567 13/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : गझल मुशायरा 486 10/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : गिरमी 469 10/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : समारोपीय सत्र 515 13/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत : २५-०२-२०१७ 352 03/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत : २६-०२-२०१७ 361 03/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत : २७-०२-२०१७ 464 03/03/17