शेतकरी साहित्य संमेलन

शीर्षक वाचने प्रकाशन दिनांक
कवी संमेलन/गझल मुशायरा, मुंबई : २०१८ : नोंदणी 343 29/11/17
ऑनलाईन अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणी 815 21/11/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : कवी संमेलन-१ 849 10/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : कवी संमेलन-२ 557 13/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : समारोपीय सत्र 508 13/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : गझल मुशायरा 482 10/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : गिरमी 460 10/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : उद्घाटन सत्र 480 10/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत : २७-०२-२०१७ 453 03/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत : २६-०२-२०१७ 348 03/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत : २५-०२-२०१७ 344 03/03/17
तिसरे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन गडचिरोलीत 2,319 31/12/16
शहरी माणसाच्या नजरेतून... दुसरे मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन.... 983 16/03/16
दुसरे अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन : वृत्तपत्र वृत्तांत 1,151 23/04/16
२ रे अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन नागपूरला 1,777 27/11/15
२ रे अ.भा. शेतकरी मराठी साहित्य संमेलन : नियोजन 2,755 22/09/15
शेतकरी साहित्य संमेलन : सिंहावलोकन व पुढील नियोजन 6,176 05/03/15
संमेलनाध्यक्ष मा. शरद जोशी यांचे भाषण 686 23/03/15
पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : स्वागताध्यक्षांचे भाषण 735 19/03/15
पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : प्रास्ताविक भाषण 1,120 18/03/15
पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : दुसरा दिवस - वृत्तांत 1,093 13/03/15
पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : पहिला दिवस - वृत्तांत 2,902 11/03/15
पहिले अ.भा.शेतकरी साहित्य संमेलन - संमेलनपूर्व घडामोडी 5,648 13/11/14
शेतकरी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी मा. शरद जोशी 911 08/12/14