शेतकरी साहित्य संमेलन | माझी वाङ्मयशेती

शेतकरी साहित्य संमेलन

शीर्षक वाचने प्रकाशन दिनांक
कवी संमेलन/गझल मुशायरा, मुंबई : २०१८ : नोंदणी 310 29/11/17
ऑनलाईन अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणी 785 21/11/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : कवी संमेलन-१ 837 10/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : कवी संमेलन-२ 545 13/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : समारोपीय सत्र 499 13/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : गझल मुशायरा 474 10/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : गिरमी 447 10/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : उद्घाटन सत्र 469 10/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत : २७-०२-२०१७ 443 03/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत : २६-०२-२०१७ 336 03/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत : २५-०२-२०१७ 332 03/03/17
तिसरे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन गडचिरोलीत 2,305 31/12/16
शहरी माणसाच्या नजरेतून... दुसरे मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन.... 957 16/03/16
दुसरे अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन : वृत्तपत्र वृत्तांत 1,132 23/04/16
२ रे अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन नागपूरला 1,736 27/11/15
२ रे अ.भा. शेतकरी मराठी साहित्य संमेलन : नियोजन 2,699 22/09/15
शेतकरी साहित्य संमेलन : सिंहावलोकन व पुढील नियोजन 6,102 05/03/15
संमेलनाध्यक्ष मा. शरद जोशी यांचे भाषण 673 23/03/15
पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : स्वागताध्यक्षांचे भाषण 728 19/03/15
पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : प्रास्ताविक भाषण 1,108 18/03/15
पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : दुसरा दिवस - वृत्तांत 1,077 13/03/15
पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : पहिला दिवस - वृत्तांत 2,838 11/03/15
पहिले अ.भा.शेतकरी साहित्य संमेलन - संमेलनपूर्व घडामोडी 5,582 13/11/14
शेतकरी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी मा. शरद जोशी 900 08/12/14